Sulje tulostustila
Kirjaudu

Maakaaren järjestelmä I. Kiinteistön kauppa ja muut luovutukset

Yksityiskohtaisesti ja monien esimerkkien avulla tarkastellaan mm. kiinteistönkaupan vähimmäisedellytyksiä, purkavan, lykkäävän ja kielletyn ehdon merkitystä sekä kiinteistökaupan esisopimusta, kaupan purkamista ja erilaisia suoritus-, laatu- ja vallintavirheitä. Muista luovutuksista käydään läpi kiinteistön vaihto, lahja ja käyttöoikeudet. Teoksen lähtökohtana on maakaaren säännösten asiakokonaisuuksittain etenevä tarkastelu, mutta samalla huomioidaan myös muu kiinteistönkauppaan liittyvä normisto ja oikeuskäytäntö. Säännösten tarkoitusten ja taustojen esittämisen avulla tarjotaan lisäksi linjauksia lain tulkintaan. Systemaattisuutensa ja selkeytensä vuoksi teos on myös erinomainen työväline ja käsikirja.

Vuosi:2002
ISBN:978-952-63-2778-5
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Fokus
Arvonlisäverotus
Mika Jokinen, Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila
180,00 €
Fokus