Sulje tulostustila
Kirjaudu

Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös

 Jarmo Leppiniemi,  Timo Kaisanlahti

Kirjassa selvitetään yksityiskohtaisesti ja esimerkkien avulla, millaista tietosisältöä edellytetään pien- ja mikroyrityksen tilinpäätökseltä 1.1.2016 voimaan tulleissa säännöksissä. Kommentaari seuraa pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöstiedoista annetun asetuksen (1753/2015) rakennetta normiston avaamiseksi.

Kirjassa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 
- Miten oikean ja riittävän kuvan vaatimus mikroyrityksessä eroaa muita kirjanpitovelvollisia koskevasta vaatimuksesta? 
- Milloin toimintakertomus saadaan jättää laatimatta?
- Miten olennaisuusperiaatetta tulee noudattaa liitetietojen esittämisessä?
- Mihin kohtiin tilinpäätöksessä yritysjohdon tulee kiinnittää huomiota oman vastuunsa kannalta?
 
Kommentaari avaa uusien helpotusten ja pienyritystä suurempia kirjanpitovelvollisia koskevan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) vaatimusten välistä suhdetta. Kirjanpitolautakunnan lausuntojen avulla selvennetään säännösten sisältöä, mutta otetaan myös selkeitä kantoja avoimiin tulkintakysymyksiin.

Teos keskittyy asetuksen mukaisesti pien- ja mikroyritystä koskevaan tilinpäätösnormistoon. Käsittelyssä huomioidaan osakeyhtiöiden ohella myös yhdistykset ja säätiöt sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöt. Pörssiyhtiöiden ja muiden suuryritysten erityisongelmat on jätetty pois.     

Kattavana esityksenä kommentaari soveltuu näin yritysjohdon käsikirjaksi tilinpäätöskysymyksissä. Lisäksi laaja esimerkkiaineisto on hyödyllinen pien- ja mikroyrityksen kirjanpitäjälle samoin kuin tilitoimiston henkilöstölle tilinpäätösasiakirjojen valmistelussa.
 
Kommentaarin ovat kirjoittaneet arvostettu laskentatoimen asiantuntija, professori Jarmo Leppiniemi ja oikeustaloustieteen dosentti Timo Kaisanlahti, joka on toiminut kirjanpitolainsäädännön uudistusryhmän puheenjohtajana.

Vuosi:2016
ISBN:978-952-14-2932-3
Verkkokirjahyllyssä:Taloushallinto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen