Sulje tulostustila
Kirjaudu

Verosuunnittelua vai veron kiertämistä

 Reijo Knuutinen

Yleisessä kielenkäytössä veronkierrolla saatetaan tarkoittaa joissakin yhteyksissä verovilppiä, toisinaan taas verolainsäädännön tarkoittamaa veron kiertämistä, joskus ehkä jopa tietyntyyppistä verosuunnitteluakin. Tässä kirjassa veron kiertämisellä tarkoitetaan verotusmenettelylain 28 §:ssä luonnehdittua menettelyä, joka ei sinänsä ole rikoslainsäädännön vastaista, mutta joka ei ole vero-oikeudellisesti hyväksyttävää. Kirja käsittelee useasta eri näkökulmasta vero-oikeudellisesti hyväksyttävän verosuunnittelun ja ei-hyväksyttävän veron kiertämisen välistä rajanvetoa. Tätä rajanvetoa lähestytään ensinnäkin yleisestä ja oikeusvertailevasta näkökulmasta. Tämän jälkeen tarkastellaan sitä, millä tavoin EU-oikeus, verosopimukset sekä perus- ja ihmisoikeudet mahdollisesti rajoittavat veron kiertämiseen puuttumista. Kirjan laajimmassa jaksossa tarkastellaan sitä, millä tavoin korkein hallinto-oikeus on vetänyt veron kiertämisen ja verosuunnittelun välistä rajaa oikeuskäytännössään.

Vuosi:2012
ISBN:978-952-63-2861-4
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen