Sulje tulostustila
Kirjaudu

Vahingonkorvaus arvopaperimarkkinoilla

 Olli Norros

Kirjassa käytetään runsaasti todellisia oikeustapausesimerkkejä, jotta monimutkainen aihe olisi mahdollisimman hyvin lukijan hahmotettavissa. Tarkasteltavia vahinkotilanteita ovat muun muassa: - harhaanjohtava tai puuttuva tieto esitteessä taikka muussa ensimarkkinoiden tiedottamisessa - jatkuvan tiedonantovelvollisuuden tai muun jälkimarkkinatiedottamisen laiminlyönti - puutteellinen sijoitusneuvonta - harhaanjohtavien tietojen antaminen sijoitusrahastosta tai sijoitussidonnaisesta vakuutuksesta - omaisuudenhoitajan tai rahaston salkunhoitajan virheellinen menettely - arvopaperinvälityksen eri häiriötilanteet - julkiseen ostotarjoukseen liittyvien velvollisuuksien laiminlyönti. Kirja on välttämätön tietolähde rahoitusmarkkinaoikeuden parissa työskenteleville asianajajille, tuomioistuimille, syyttäjille, pankeille, vakuutusyhtiöille ja pörssiyhtiöiden lakimiehille.

Vuosi:2009
ISBN:978-952-63-2853-9
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen