Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Aviovarallisuusoikeus

Tapani Lohi

Teos on systemaattinen yleisesitys Suomen aviovarallisuusoikeudesta. Siinä käsitellään perusteellisesti niitä aviopuolisoiden varallisuus- ja velkasuhteita koskevia kysymyksiä, joihin liittyy avioliitosta johtuvia erityispiirteitä. Esillä ovat esimerkiksi - omistuksen määräytyminen - avio-oikeus - omaisuuden vallinta - puolisoiden velkavastuu - puolisoiden väliset lahjat - puolisoiden elatus ja - avioero- ja jäämistöositus. Osituksen osalta tarkastellaan mm. ositettavaa omaisuutta ja sen arvon määrittämistä, velkojen kattamista, vastikkeita, osituksen sovittelua, ositusmenettelyä sekä osituksen moitetta ja muita osituksen riitauttamistapoja. Teos on käytännönläheinen ja keskittyy konkreettisiin laintulkintakysymyksiin. Tarkoituksena on, että puolisoa ositusriidassa edustava lakimies tai pesänjakaja hyötyisi teoksesta myös aviovarallisuusoikeuden erityisasiantuntemusta edellyttävissä tapauksissa. Teos on tarpeellinen tietolähde asianajajien lisäksi myös tuomareille, ulosottotoimen viranhaltijoille sekä kaikille muille perhevarallisuusasioiden parissa työskenteleville. Teos sopii myös oppikirjaksi.

Vuosi:2016
ISBN:9789521420269
Verkkokirjahyllyssä:Perhe- ja perintöoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta