Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Lomauttaminen

Mauri Saarinen

Kirja on lomauttamista koskeva perusteos, jossa asiaa tarkastellaan työoikeudellisesta ja sosiaalioikeudellisesta näkökulmasta. Lomauttamisen perusteiden ja menettelytapojen ohella kirjassa käsitellään erityisesti lomauttamisen palkkahallinnollisia oikeusvaikutuksia. Lomauttamiseen liittyy paljon tulkinnanvaraisuutta etenkin vuosilomapalkan ja vuosilomapäivien laskennassa. Kirjassa selvitetään myös lomautetun työntekijän työttömyysturvaa, joka perustuu työttömyysturvalakiin ja sen perusteella annettuihin viranomaisohjeisiin. Lomauttamista koskeva oikeuskäytäntö on pääasiassa 1970- ja 1990-luvuilta, jolloin lomauttamisia viimeksi oli paljon. Sen jälkeen on lomauttamista koskevaa lainsäädäntöä muutettu; esimerkiksi työsopimuslaki, yhteistoimintalaki ja vuosilomalaki ovat kaikki 2000-luvulla säädettyjä lakeja. Teoksessa esitellään relevantti oikeuskäytäntö. Kirjan liitteet helpottavat lomauttamiseen liittyvien asioiden asianmukaista hoitamista yrityksissä. Kirjoittaja asianajaja, VT, LL.M, Fachanwalt für Arbeitsrecht (Saksa) Mauri Saarinen on yli 30 vuoden ajan syvällisesti perehtynyt työsuhde- ja sosiaalioikeuteen kirjoittajana, luennoitsijana ja käytännön työssä asianajajana.

Vuosi:2017
ISBN:9789521422591
Verkkokirjahyllyssä:Työoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta