Sulje tulostustila
Kirjaudu

Rahdinkuljettajan tavaravastuu tiekuljetuksissa

 Tuija Viinikka

Rahdinkuljettaja on vastuussa kuljetettavan tavaran katoamisesta, vähentymisestä ja vahingoittumisesta maantiekuljetuksissa. Teoksessa selvitetään rahdinkuljettajan tavaravastuuta koskevien säännösten nykytilanne. Tarkastelun kohteena ovat: tavaravastuun määräytyminen, mm. vastuun alkaminen ja päättyminen, virheluovutukset ja varastointi, vastuusta vapautuminen, mm. ylivoimainen este, kuljetusasiakkaan virhe tai ohje, tavaran ominaisuudet, puutteellinen pakkaus ja tavaran käsittely, vahingonkorvauksen määräytyminen, mm. rajoitettu korvaus ja sen sovittelu. Kantaa otetaan myös törkeään huolimattomuuteen, reklamaatioon, rahtikirjan todistusvoimaan ja kanneoikeuden menettämiseen. Teos on tarpeellinen työväline kuljetus- ja huolintaliikkeille, asianajotoimistoille, vakuutusyhtiöille, tuomioistuimille, tutkijoille ja opettajille.

Vuosi:2006
ISBN:978-952-63-2822-5
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen