Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset

Tom Vapaavuori

Teoksessa selvitetään yksityiskohtaisesti, mitä käsitteet liikesalaisuus, yrityssalaisuus sekä liike- ja ammattisalaisuus tarkoittavat ja mikä on niiden lakisääteinen suoja. Teoksessa käsitellään perusteellisesti myös huomattavasti yleistynyttä salassapitosopimusta, joka on merkittävin yksittäinen yrityssalaisuuksien suojaamiskeino. Lisäksi teos tarjoaa useita käytännön neuvoja yrityssalaisuuksien suojaamiseksi. Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset (aik. Yrityssalaisuudet ja salassapitosopimukset) oli ilmestyessään ensimmäinen systemaattinen kokonaisesitys useiden eri lakien sääntelemästä vaikeasti hallittavasta kokonaisuudesta. EU:n liikesalaisuusdirektiivin säätämisen myötä Suomeen on valmisteilla liikesalaisuuksien suojaa koskeva uusi laki (tulee voimaan kevät-kesällä 2018) ja teos tulee käsittelemään perusteellisesti uutta lainsäädäntöä. Teoksen kirjoittaja toimii työryhmän jäsenenä.

Vuosi:2019
ISBN:9789521433498
Verkkokirjahyllyssä:Yritysoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta