Sulje tulostustila
Kirjaudu

Kilpailunrajoitusvahinko

 Antti Aine

Teoksessa käydään kattavasti läpi kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauksen yleiset lähtökohdat ja samalla tarkastellaan yksittäisiin kilpailunrajoituksiin liittyvien vahinkojen korvaamista. Teos onkin välttämätön apuväline kilpailunrajoitusvahinkojen korvaamiskysymysten ratkaisemiseen niin kilpailulain kuin EU:n kilpailuoikeuden rikkomistilanteissa. Teos lisää kilpailunrajoituksen kohteena olevien toimijoiden mahdollisuuksia arvioida korvausvastuun toteuttamista koskevia kysymyksiä. Teoksessa tarkastellaan myös kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauksen toteuttamiseen liittyviä prosessuaalisia kysymyksiä.

Vuosi:2015
ISBN:978-952-14-2417-5
Verkkokirjahyllyssä:Yritysoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen