Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Sananvapauslain käsikirja

Uudessa 2003 voimaan astuneessa sananvapauslaissa annetaan tarkempia määräyksiä perustuslaissa turvatun sananvapauden käyttämisestä. Uudella lailla korvataan ja kumotaan painovapaus- ja radiovastuulaki kokonaan. Lain säännökset koskevat kaikkia joukkoviestimiä. Kirja on ainutlaatuinen kommentaariteos. Siinä käydään selkeästi ja käytännönläheisesti läpi sananvapauslaki kokonaisuudessaan ja kerrotaan, mikä merkitys sen säännöksillä on käytännön työn kannalta. Teoksessa kerrotaan mm., kenellä on vastuu julkaistun viestin sisällöstä, miten vahingonkorvausvastuu määräytyy, mihin lähdesuoja ulottuu ja mille joukkoviestimille on määrättävä päätoimittaja tai vastaava toimittaja. Lisäksi siinä selvitetään oikeutta vastineeseen ja oikaisuun sekä verkkoviestintää koskevia erityissäännöksiä.

Vuosi:2003
ISBN:9789526328294
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta