Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Perhevarallisuusoikeus

Aulis Aarnio, Urpo Kangas

Perhevarallisuusoikeus on perhe- ja perintöoikeuden kattava parisuhdeoikeuden perusteos. Teoksessa selvitetään avioliittoa, rekisteröityä parisuhdetta, avoliittoa ja samaa sukupuolta olevien henkilöiden rekisteröimätöntä parisuhdetta koskevien oikeusohjeiden sisältöä. Teos luo kokonaiskuvan eri parisuhdemuotojen oikeusvaikutuksista ja siitä, miten parisuhteen osapuolet voivat sopimuksin vaikuttaa keskinäiseen oikeussuhteeseensa. Teoksessa tarkastellaan parisuhdekumppanien oikeudellista asemaa aviopuolisoiden oikeudellisen aseman kautta. Teoksen keskeisiä aihepiirejä ovat: - osapuolten oikeusasema parisuhteen aikana ja sen purkauduttua - osapuolten mahdollisuus tehdä sopimuksia parisuhteen aikana ja sen purkautumisen varalta - lakimääräinen perintöoikeus ja testamenttioikeus - omistusoikeuden kirjaaminen parisuhteen purkautumisen jälkeen. Teos on kirjoitettu perusoppikirjaksi oikeustieteellisiin tiedekuntiin. Tiiviin esitystapansa ja kattavuutensa puolesta se sopii myös joka kodin perhevarallisuusoikeuden käsikirjaksi. Lukijan apuna ovat laajat oikeustapaus- ja asiahakemistot. Teoksen lähdeaineisto on systematisoitu jokaisen luvun loppuun yhtenäiseksi tietopaketiksi. Teos sisältää viittaukset verkkotietoaineistoon. Teoksen kirjoittajat ovat alansa tunnetuimpia ja tunnustetuimpia tutkijoita.

Vuosi:2011
ISBN:9789521418297
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta