Sulje tulostustila
Fokus

Osakeyhtiöoikeus käytännössä

Tero Juhani Uitto

Osakeyhtiölaki on ollut voimassa viisi vuotta. Lain soveltamisesta on jo runsaasti käytännön kokemuksia. Osakeyhtiöoikeus käytännössä -teos sisältää kattavan esityksen osakeyhtiöiden sääntelystä aina yhtiön perustamisesta sen purkamiseen. Teoksessa on huomioitu kaikki osakeyhtiölain muutokset ja uusin yhtiöoikeudellinen oikeuskäytäntö. Teoksen painopiste on yhtäältä niissä mahdollisuuksissa ja rajoituksissa, jotka osakeyhtiölaki asettaa yhtiön osakkeenomistajille, johtoon kuuluville ja tilintarkastajille, toisaalta osakeyhtiölain tarjoamissa monipuolisissa mahdollisuuksissa rahoituksen hankintaan ja yritysjärjestelyihin. Kolmantena keskeisenä kysymyskokonaisuutena teoksessa käsitellään osakeyhtiölain varallisuus- ja erityisesti varojenjakojärjestelmää, joka on lain yhtiön velkojille tarjoaman suojan ydin. Jukka Mähönen on Turun yliopiston siviilioikeuden professori ja Seppo Villa Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professori.

Vuosi:2013
ISBN:9789526328096
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta