Sulje tulostustila
Kirjaudu

Kansainvälinen prosessioikeus pääpiirteittäin

 Risto Koulu

Kansainvälinen prosessioikeus pääpiirteittäin - teos valottaa käynnissä olevaa prosessioikeuden kansainvälistymiskehitystä. Se kertoo, mitä tapahtuu ja mitä tulee ottaa huomioon, kun ulkomaalaista tuomitaan suomalaisessa oikeusistuimessa tai kun suomalainen yritys hakee oikeutta ulkomailla. Teos pohtii myös, minkä maan lakia tapauksissa sovelletaan, mikä tuomioistuin on toimivaltainen, mitä merkitsevät eurooppalaiset ja kansainväliset sopimukset sekä kuinka tuomio saadaan pannuksi täytäntöön ja miten täytäntöönpano turvataan vieraassa maassa? Teos käsittelee aihettaan perusteellisesti, mutta selkeästi. Teoksen käytännönläheisyyttä lisätään runsailla esimerkeillä, ja selkeät hakemistot tekevät kirjasta helppokäyttöisen työkalun.

Vuosi:2003
ISBN:978-952-63-2768-6
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen