Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Asiantuntijatodistelun ongelmakohtia

Mikko Vuorenpää

Asiantuntijatodistelussa pyritään asiantuntijoiden avulla selvittämään käsiteltävään juttuun liittyvien kokemussääntöjen sisältöä. Tyypillisiä asiantuntijatodistelua kaipaavia kysymyksiä ovat syytetyn mielentilan tutkiminen, lääkärin käyttäminen apuna kuolemansyyn tutkinnassa tai vaikkapa insinööritieteiden edustajan avulla tapahtuva syy-yhteyksien selvittely vahingonkorvausoikeudenkäynnissä. Kirjan ensimmäisessä osassa aihetta tarkastellaan ilman välitöntä kytkentää vireillä olevaan oikeudenkäyntiin. Tarkasteluun tulevat muun muassa asiantuntijoiksi kutsuttavien henkilöiden kelpoisuusehdot. Sen jälkeen keskitytään käytännön tuomioistuintyöskentelyssä ilmeneviin ongelmiin, joissa tarkastelu jakaantuu asiantuntijan määräämiseen sekä asiantuntijan kuulemiseen oikeudenkäynnissä. Kirjassa käsitellään asiantuntijatodistelua sekä siviili- että rikosprosessissa. Mikko Vuorenpäällä on ollut useita lainvalmisteluun liittyviä asiantuntijatehtäviä sekä työryhmien jäsenenä että lausunnonantajana. Yliopistolla annettavan perusopetuksen lisäksi hän on osallistunut kouluttajana lukuisiin koulutustilaisuuksiin muun muassa asianajajaliiton, tuomareiden, syyttäjien, poliisien ja asianajosihteereiden täydennyskoulutuksessa.

Vuosi:2012
ISBN:9789521419096
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta