Sulje tulostustila
Kirjaudu

Virkamiesoikeuden perusteet

 Heikki Kulla,  Seppo Koskinen

Virkamiesoikeuden perusteet -kirja on yleisesitys valtion ja kuntien virkamiesoikeudesta. Kirjassa käsitellään kattavasti ja ajantasaisesti oikeudenalan keskeiset lohkot, kuten virkasuhdejärjestelmä, virantäyttö, viranomaisen ja virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet, virkaehtosopimusoikeus ja virkasuhteen päättäminen.
Teos on hyödyllinen käytännön käsikirja julkisen sektorin virkasuhteissa oleville sekä heidän asioitaan hoitaville.

Vuosi:2016
ISBN:978-952-14-2870-8
Verkkokirjahyllyssä:Julkisoikeus, Työoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen