Sulje tulostustila
Kirjaudu

Kansainvälinen konkurssioikeus pääpiirteittäin

Risto Koulun kirjoittama teos on tiivistetty yleisesitys maksukyvyttömyysasetuksen mukaisesta ns. eurooppalaisesta konkurssioikeudesta. Se käsittelee myös pohjoismaista konkurssisopimusta ja autonomista konkurssioikeutta sekä niiden suhdetta eurooppalaiseen konkurssiin. Kansainvälinen konkurssi on EY-lainsäädännön myötä muuttunut arkipäiväksi myös meillä. Euroopan yhteisön maksukyvyttömyysasetus on voimassa Suomessakin, ja sen sääntely linkittyy monissa kohdin syyskuun alussa voimaan tulleeseen uuteen konkurssilakiin. Tästä syystä konkurssilain tulkinta edellyttää asetuksen järjestelmän perusteiden osaamista. Kirja on kirjoitettu helppolukuisesti ja selkeästi. Asioita konkretisoidaan erityisesti EY-tuomioistuimen oikeuskäytännöllä ja runsailla esimerkeillä. Kirjan laajat hakemistot tekevät siitä käyttökelpoisen työkalun.

Vuosi:2004
ISBN:978-952-63-2766-2
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Fokus
Arvonlisäverotus
Mika Jokinen, Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila
180,00 €
Fokus