Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Ympäristöoikeus

Kari Kuusiniemi, Ari Ekroos, Anne Kumpula, Pekka Vihervuori

Päivitetty 29.4.2022
Kaikissa talouselämän päätöksissä on otettava huomioon niiden ympäristölliset, useimmiten juuri luonnonsuojelulliset, tekijät. Ympäristöoikeuteen kuuluvat myös vuosisataisia perinteitä vaalivat rakennus- ja kaavoitusoikeus, jotka ovat kaiken infrastruktuurin takana esimerkiksi yleiskaavan hyväksymisessä, moottoritien rakentamisessa ja kesämökin salaojittamisessa. Ympäristöoikeus-hakuteos on jaettu kahdeksaan pääjaksoon, joista ensimmäisessä esitellään ympäristöoikeuden perusteet ja erityispiirteet. Seuraavissa kuudessa jaksossa käydään läpi ympäristöoikeuden eri lohkot: kiinteistöasiat, ympäristönkäytön suunnittelu, johon lukeutuvat mm. kaavoitus ja ympäristövahinkojen arviointi, luonnonvarojen hyödyntäminen, ympäristön muuttamiseen liittyvät toimenpiteet, luonnon-, maiseman- ja kulttuurinsuojelu sekä ympäristön- ja terveydensuojelu. Viimeisessä jaksossa tarkastellaan ympäristövastuuta ja ympäristövahinkojen korvaamista. Ympäristöoikeus-teos kuuluu Oikeuden perusteokset -sarjaan.

Tilaa
Kokeile veloituksetta