Sulje tulostustila

Alma Talent Sisältöpalveluissa siirrytään käyttämään kirjautumiseen Alma-tunnusta. Lue lisää muutoksesta »

Kirjaudu

Sananvapaus ja yksilön suoja - lehtiartikkelin aiheuttaman kärsimyksen korvaaminen

 Päivi Korpisaari

Teoksessa tarkastellaan, millä edellytyksillä lehden julkaisija, päätoimittaja, toimittaja tai muu toimitustyöhön osallistunut on velvollinen korvaamaan lehtiartikkelin aiheuttaman kärsimyksen, ja vastaavasti, milloin lehtijutun kohteella on oikeus saada korvausta sen aiheuttamasta kärsimyksestä. Tutkimuksessa analysoidaan ja tulkitaan vuoden 2006 alusta voimaan tullutta vahingonkorvauslain 5 luvun 6 pykälää sekä sananvapauslakia. Lisäksi kirjassa tarkastellaan yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä sekä kunnianloukkausta kärsimyksen korvaamisen perusteina. Yleisen vahingonkorvausoikeudellisen tarkastelun lisäksi kirjassa selvitetään, miten lehtien julkaisutoimintaan liittyvät erityispiirteet, esimerkiksi lähdesuoja ja anonyymin julkaisemisen oikeus, vaikuttavat korvausvastuun arviointiin. Teoksessa käsitellään laajasti perus- ja ihmisoikeuksien merkitystä lehdistön vahingonkorvausvastuun ja yksilön suojan arvioinnissa.

Vuosi:2007
ISBN:978-952-63-2828-7
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen