Sulje tulostustila
Kirjaudu

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja 2019

 Jaana Paanetoja

Työoikeudellisen Yhdistyksen vuoden 2019 vuosikirjassa on viisi artikkelia, joista yksi on vertaisarvioitu. Lisäksi siinä on muistokirjoitus pitkään työoikeuden parissa vaikuttaneesta asianajaja Mauri Saarisesta. Kirjoittajakunta on taustoiltaan monipuolinen.

Artikkelit ovat:
– Hietala, Harri: Henkilöstön edustajat yhteistoimintamenettelyssä 	
– Lamponen, Helena: Kokonaistyöaikamääräykset ja joustotyöaika – arviointia Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun C-55/18 CCOO v. SAE vaikutuksista Suomessa 	
– Maarianvaara, Jukka: Sukupuolen moninaisuus työelämässä 	
– Moilanen, Juha-Matti: Työntekijän suojelu työsuhteen päättymisestä sovittaessa 	
– Salmela, Anu: Työntekijän epäpätevyys määräaikaisen työsopimuksen solmimisperusteena (referee)	
– Paanetoja, Jaana – Lamponen, Helena: Mauri Saarinen in memoriam

Vuosi:2019
ISBN:978-952-14-4088-5
Verkkokirjahyllyssä:Työoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen