Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Maakaaren järjestelmä I

Yksityiskohtaisesti ja monien esimerkkien avulla tarkastellaan mm. kiinteistönkaupan vähimmäisedellytyksiä, purkavan, lykkäävän ja kielletyn ehdon merkitystä sekä kiinteistökaupan esisopimusta, kaupan purkamista ja erilaisia suoritus-, laatu- ja vallintavirheitä. Muista luovutuksista käydään läpi kiinteistön vaihto, lahja ja käyttöoikeudet. Teoksen lähtökohtana on maakaaren säännösten asiakokonaisuuksittain etenevä tarkastelu, mutta samalla huomioidaan myös muu kiinteistönkauppaan liittyvä normisto ja oikeuskäytäntö. Säännösten tarkoitusten ja taustojen esittämisen avulla tarjotaan lisäksi linjauksia lain tulkintaan. Systemaattisuutensa ja selkeytensä vuoksi teos on myös erinomainen työväline ja käsikirja.

Vuosi:2002
ISBN:9789526327785
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta