Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Vakuutussopimuslain pääkohdat

Jaana Norio

Vakuutussopimuslain pääkohdat on yleisesitys vuonna 2010 uudistetusta vakuutussopimuslaista. Siinä tarkastellaan muun muassa lain soveltamisalaa ja pakottavuutta, vakuutussopimuksen elinkaarta, vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuutta, vakuutuksenottajapuolen velvollisuuksia sekä vakuutustapahtuman sattumiseen liittyviä kysymyksiä. Oikeus- ja lautakuntakäytäntö sekä esimerkit havainnollistavat lain soveltamista ja ongelmakohtia. Teos soveltuu kaikille niille, jotka työssään tai opiskeluissaan ovat tekemisissä vakuutussopimusten kanssa. Jaana Norio-Timonen toimii vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professorina Helsingin yliopistossa. Hän on perehtynyt vakuutusalaan paitsi tutkijana myös virkamiehenä hoitaessaan vakuutusalan sääntelyyn ja valvontaan liittyviä tehtäviä.

Vuosi:2016
ISBN:9789521418686
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta