Sulje tulostustila
Kirjaudu

Vahingonkorvausoikeus

 Mika Hemmo

Lain ja yleisen moraalikäsityksen mukaan sen, joka aiheuttaa toiselle vahinkoa, on se korvattava. Tämä yleistä hyväksyntää nauttiva pääsääntö kätkee sisälleen kuitenkin suuren joukon perustavanlaatuisia juridisia kysymyksiä. Näihin kysymyksiin on oltava vastaus, jotta voidaan päätellä, mitä kaikkea korvattavaan vahinkoon katsotaan kuuluvan, kuka vastaa mistäkin määrästä, mikä painoarvo annetaan vahingon kärsineen omille toimille tai mitä merkitystä on osapuolten välisellä sopimussuhteella. Mika Hemmon kirja on vahingonkorvausoikeudellinen yleisesitys, jonka painopiste on sopimuksenulkoisessa korvausvastuussa. Teoksessa valotetaan myös sopimusperusteisen korvausvastuun pääkohtia. Kattavasti alan oikeuskäytäntöä esittelevä teos käsittelee selkeästi eri näkökulmista kysymykset vastuusta, vastuullisesta, tuottamuksesta, syy-yhteydestä ja maksettavasta korvauksesta.

Vuosi:2005
ISBN:978-952-63-2854-6
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen