Sulje tulostustila
Fokus

Sananvapaus ja yksilön suoja

Teoksessa tarkastellaan, millä edellytyksillä lehden julkaisija, päätoimittaja, toimittaja tai muu toimitustyöhön osallistunut on velvollinen korvaamaan lehtiartikkelin aiheuttaman kärsimyksen, ja vastaavasti, milloin lehtijutun kohteella on oikeus saada korvausta sen aiheuttamasta kärsimyksestä. Tutkimuksessa analysoidaan ja tulkitaan vuoden 2006 alusta voimaan tullutta vahingonkorvauslain 5 luvun 6 pykälää sekä sananvapauslakia. Lisäksi kirjassa tarkastellaan yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä sekä kunnianloukkausta kärsimyksen korvaamisen perusteina. Yleisen vahingonkorvausoikeudellisen tarkastelun lisäksi kirjassa selvitetään, miten lehtien julkaisutoimintaan liittyvät erityispiirteet, esimerkiksi lähdesuoja ja anonyymin julkaisemisen oikeus, vaikuttavat korvausvastuun arviointiin. Teoksessa käsitellään laajasti perus- ja ihmisoikeuksien merkitystä lehdistön vahingonkorvausvastuun ja yksilön suojan arvioinnissa.

Vuosi:2007
ISBN:9789526328287
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta