Sulje tulostustila
Kirjaudu

Työsopimus ja ehdot erityistilanteissa

 Harri Hietala,  Mikko Petteri Hurmalainen,  Keijo Kaivanto

Teoksessa käsitellään työsopimusta ja erityisesti tilanteita, jotka jollakin tavalla poikkeavat normaalista kokoaikaisesta ja toistaiseksi voimassa olevasta työsopimuksesta. Nämä poikkeavat tilanteet aiheutuvat mm. työtehtävistä, olosuhteista, alaan ja ammattiin liittyvistä erityispiirteistä, vastuista ja riskeistä, tilapäisyydestä, aikasidonnaisuudesta, työn järjestelyistä, etuuksista, poissaolosta työstä, työkykyisyydestä tai lainsäädännöstä. Kirjassa tarkastellaan myös muita työn tekemistä koskevia sopimuksia  sekä näiden ja työsopimussuhteen välistä rajanvetoa.

Vuosi:2017
ISBN:978-952-14-3108-1
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen