Sulje tulostustila
Kirjaudu

Perhevapaat

 Kimmo Nieminen

Perhevapaat antaa kokonaiskuvan käytössä olevista lasten ja omaisten hoitoon liittyvistä vapaista. Teoksessa käsitellään mm., mihin tarkoitukseen kukin perhevapaa on tarkoitettu, kuinka perhevapaiden käytöstä sovitaan työnantajan kanssa, miten erilaisia vapaita voi yhdistellä ja millaisia taloudellisia etuuksia vapaisiin liittyy. Lisäksi pohditaan esimerkiksi sitä, millaiset oikeudet perhevapaalla olevalla on palata työhönsä ja millainen irtisanomissuoja hänellä on. Omana lukunaan esitellään, miten tasa-arvolain sääntely vaikuttaa työnantajan mahdollisuuksiin esimerkiksi maksaa työntekijöille erisuuruisia palkkoja. Teoksessa annetaan selkeitä ohjeita erilaisten vapaiden käyttöön liittyvistä velvollisuuksista ja mahdollisuuksista. Kirja on tarkoitettu sekä perhevapaita hallinnoiville ja niistä päättäville että perhevapaita käyttäville.

Vuosi:2003
ISBN:978-952-63-2814-0
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen