Sulje tulostustila
Kirjaudu

Kirjanpitolaki - kommentaari

 Jarmo Leppiniemi

Kattava kommentaari kirjanpitolain sisältämistä säännöksistä: mitä on säädetty, mitä lainsäätäjä on tarkoittanut, miten säännöksiä tulee tulkita, minkälaisia tulkintaongelmia on syntynyt ja miten ne on ratkaistu. Kirja jäsentää ja erittelee seikkaperäisesti kirjanpitosäännöksiä ja niiden soveltamista käytännön eri tilanteissa. Teoksen perusteella lukijan on itse helppo johtaa lain ja hyvän kirjanpitotavan mukaisia ratkaisuja käytännön kirjanpito- ja tilinpäätösongelmiinsa. Leppiniemen pitkä kokemus mm. kirjanpitolautakunnan puheenjohtajana tuo kirjaan myös kirjanpitolautakunnan ratkaisut perusteluineen. Kirjanpitolaki - kommentaari kertoo selkeästi lain sisällön sekä merkityksen sekä kirjanpitoa ja tilinpäätöstä tekevälle että niitä lukevalle. Kirja on jokaisen yrityksen laskennasta vastaavan henkilön perusteos ja soveltuu myös alan oppikirjaksi.

Vuosi:2006
ISBN:978-952-63-2770-9
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen