Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Määräajat ja oikeudenkäynti

Erkki Havansin teos tarkastelee laaja-alaisesti erilaisia juridisia määräaikoja ja niihin liittyvää sääntelyä käyden läpi mm. erilaisten valitusten, vastausten ja kanteiden määräaikoja koskevia ongelmia. Keskeisiä kysymyksiä ovat määräaikojen laskenta sekä tuomioistuimen valtuudet pidentää määräaikoja ja menetet­tyjen erityyppisten määräaikojen palautta­mis­kelpoisuus. Teoksen pääpaino on siviiliprosessissa (mukaan lukien esim. välimiesmenettely, konkurssi ja ulosotto), rikosprosessin osalta käsitellään muutoksenhaun lisäksi syyteoikeuden käyttämiseen liittyviä määräaikasääntelyjä. Määräaikojen tarkastelu kytketään käytäntöön analysoimalla laajasti KKO:n ennakkopäätöksiä. Teos on tärkeä apuväline niin tuomioistuimille kuin niissä asioiville lakimiehillekin.

Vuosi:2004
ISBN:9789526327877
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta