Sulje tulostustila
Kirjaudu

Vastuu sopimusketjussa

 Olli Norros

Kirjassa hahmotetaan yleisiä pääsääntöjä sopimusketjutilanteissa ilmenevien vastuukysymysten ratkaisemiseen. Mitä enemmän liike-elämän toimijat erikoistuvat, verkostoituvat ja ulkoistavat toimintojansa, sitä useammin syntyy tilanteita, joissa vahingonaiheuttaja ja -kärsijä eivät ole välittömässä sopimussuhteessa toisiinsa, vaikka heille syntyykin odotuksia toistensa sitoumusten perusteella. Tyypillisiä sopimusketjutilanteita ovat mm. irtaimen tavaran jakeluketju valmistaja-vähittäismyyjä-loppukäyttäjä ja asetelma aliurakoitsija-pääurakoitsija-rakennuttaja. Tällaisissa sopimusketjuissa toimijat ovat riippuvaisia myös muiden kuin välittömien sopimuskumppaniensa suoritusten asianmukaisuudesta.

Vuosi:2007
ISBN:978-952-63-2856-0
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen