Sulje tulostustila
Kirjaudu

Sisäiset korot lähiyhtiöiden kansainvälisessä verotuksessa

 Kristiina Äimä

Miten konserniyhtiöt ja muut lähiyhtiöt voivat laillisesti tehdä verosuunnittelua? Mikä merkitys korolla on tässä suunnittelussa? Erityisesti kansainvälisissä konserneissa konsernin verotuksen tasoon voidaan vaikuttaa valitsemalla yhtiöiden välisiin tulonsiirtoihin mahdollisimman lievästi verotettava tulotyyppi. Verosuunnittelu johtaa helposti myös tilanteeseen, jossa tulonsiirtoon käytetyn tulotyypin muoto ei enää vastaa kyseisen tulon todellista taloudellista luonnetta. Koron nimellä maksettu tuotto saattaakin tosiasiassa korvata osingonjaon tai päinvastoin. Rajanveto voi olla hyvin hankalaa. Kirjassa käsitellään verosopimusoikeutta, eurooppavero-oikeutta ja vertailevaa vero-oikeutta. Aihe sivuaa myös yhtiöoikeutta, kirjanpitoa, IFRS:ää, rahoitusta ja kansainvälistä oikeutta.

Vuosi:2009
ISBN:978-952-63-2834-8
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen