Sulje tulostustila
Kirjaudu

Virkamiesoikeuden perusteet

 Seppo Koskinen,  Heikki Kulla

Virkamiesoikeuden perusteet -kirja on yleisesitys valtion ja kuntien virkamiesoikeudesta. Kirjassa käsitellään kattavasti oikeudenalan keskeiset lohkot, kuten virkasuhdejärjestelmä, virantäyttö, viranomaisen ja virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet, virkaehtosopimusoikeus ja virkasuhteen päättäminen. Teos on hyödyllinen käytännön käsikirja julkisen sektorin virkasuhteissa oleville sekä heidän asioitaan hoitaville. Kirjan kuudennessa painoksessa on huomioitu lainmuutokset, kuten valtion virkamieslakiin vuosina 2011 ja 2013 tehdyt muutokset, joissa on kyse virkamiehen asemasta organisaation muutostilanteissa, yleisen valituskiellon kumoamisesta ja virkamieslautakunnan lakkauttamisesta. Lisäksi kirjassa on hyödynnetty uusinta oikeuskäytäntöä ja oikeustieteellistä kirjallisuutta.

Vuosi:2013
ISBN:978-952-14-2215-7
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen