Sulje tulostustila
Kirjaudu

Osakeyhtiölaki käytännössä

Osakeyhtiölaki käytännössä esittelee kattavasti osakeyhtiölain säännökset yhtiön perustamisesta sen purkamiseen. Teoksen alussa käydään läpi lakiin kirjatut yhtiöoikeudelliset periaatteet, joilla on laissa ja sen tulkinnassa merkittävä asema. Tämän jälkeen kirjassa käsitellään osakeyhtiölain yksityiskohtainen sääntely alkaen yhtiön perustamisesta, rahoituksen hankinnasta ja toiminnan järjestämisestä aina varojenjakoon, yritysjärjestelyihin sekä tilinpäätökseen ja -tarkastukseen liittyviin kysymyksiin. Myös vahingonkorvausta ja vastuuta sekä riitojen ratkaisua koskevat säännökset käydään kattavasti läpi. Teos päättyy yhtiön purkamista koskeviin kysymyksiin. Asiayhteyden niin vaatiessa myös muu osakeyhtiötä koskeva lainsäädäntö, kuten kirjanpito- ja tilintarkastuslaki, on huomioitu.

Vuosi:2006
ISBN:978-952-63-2807-2
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Fokus-teoksetFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Raimo Anttila, Leena Äärilä, Mika Jokinen
189,00 €
Fokus-teoksetFokus