Sulje tulostustila

Alma Talent Sisältöpalveluissa siirrytään käyttämään kirjautumiseen Alma-tunnusta. Lue lisää muutoksesta »

Kirjaudu

Osakeyhtiölaki käytännössä

 Jukka Mähönen,  Seppo Villa,  Antti Säiläkivi

Osakeyhtiölaki käytännössä esittelee kattavasti osakeyhtiölain säännökset yhtiön perustamisesta sen purkamiseen. Teoksen alussa käydään läpi lakiin kirjatut yhtiöoikeudelliset periaatteet, joilla on laissa ja sen tulkinnassa merkittävä asema. Tämän jälkeen kirjassa käsitellään osakeyhtiölain yksityiskohtainen sääntely alkaen yhtiön perustamisesta, rahoituksen hankinnasta ja toiminnan järjestämisestä aina varojenjakoon, yritysjärjestelyihin sekä tilinpäätökseen ja -tarkastukseen liittyviin kysymyksiin. Myös vahingonkorvausta ja vastuuta sekä riitojen ratkaisua koskevat säännökset käydään kattavasti läpi. Teos päättyy yhtiön purkamista koskeviin kysymyksiin. Asiayhteyden niin vaatiessa myös muu osakeyhtiötä koskeva lainsäädäntö, kuten kirjanpito- ja tilintarkastuslaki, on huomioitu.

Vuosi:2006
ISBN:978-952-63-2807-2
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen