Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Förvaltningsförfarandets grunder

Heikki Kulla

Förvaltningsförfarandets grunder är en allmän framställning av de juridiska grunderna för förvaltningsfarandet och förvaltningsverksamheten. Boken handlar om god förvaltning och handläggning av förvaltningsärenden. I boken behandlas särskilt rättsprinciperna inom förvaltningen, förvaltningsförfarandets rättsliga grunder, grundläggande procedurrelaterade rättigheter, elektronisk kommunikation, jävsgrunder, utredning av ärenden, beslutsfattande, verkställighet av beslut och offentlighet. Europeiseringen av rättssystemet behandlas också. Dessutom tar författaren ställning till tolkningsproblem i ljuset av ny rätts- och myndighetspraxis och juridisk litteratur. Denna bok passar bra som kursbok för universitet och högskolor och kan också användas som juridisk handbok i praktisk förvaltningsverksamhet.

Vuosi:2017
ISBN:9789521422379
Verkkokirjahyllyssä:Fiducia och annan finsk juridik på svenska

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta