Sulje tulostustila
Fokus
Kirjaudu

Vanhuusoikeuden perusteet

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, Anja Karvonen-Kälkäjä

Teoksessa käydään läpi keskeiset ikääntyviä ihmisiä koskettavat oikeudelliset kysymykset sekä lainsäädäntö. Kirjassa tarkastellaan vanhuusoikeuden keskeisiä käsitteitä ja periaatteita, vajaakykyisyyden ennakoinnin oikeudellisia instrumentteja, asumispalveluiden piiriin pääsemistä, vanhuksen asemaa terveydenhuollossa, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön vastuita ja velvollisuuksia hoidon ja huollon turvaamisessa sekä vanhuksen suojaamisen keinoja. Myös palvelutarpeen arviointiin liittyvät kysymykset ovat kirjassa esillä.  Kirja on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla toimivien ammattihenkilöiden ja järjestöissä työskentelevien käsikirjaksi sekä oikeustieteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden oppikirjaksi.

Vuosi:2017
ISBN:9789521430374
Verkkokirjahyllyssä:Julkisoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta