Sulje tulostustila
Fokus

Euroopan unionin oikeus

Juha Raitio, Tomi Tuominen

Euroopan unionin oikeus on markkinoiden kattavin ja perusteellisin suomenkielinen esitys EU-oikeudesta ja sisämarkkinoiden toiminnasta.

EU:n kehitystä, rakenteita ja toimintaa kuvaavat osiot täydentävät toisiaan niin, että kirjasta muodostuu laaja-alainen kokonaiskuva EU-oikeudesta. Teoksessa perehdytään ensin EU:n kehitykseen, arvopohjaan, normeihin, rakenteisiin, oikeussuojakeinoihin, EU-oikeuden valtionsisäisiin oikeusvaikutuksiin sekä EU:n perusoikeusulottuvuuden vahvistumiseen. Tämän jälkeen luodaan EU:n sisämarkkina- ja kilpailuoikeudessa katsaus siihen, kuinka markkinoita vapautetaan ja valvotaan.

Sisämarkkinaoikeuden osiossa tavaroiden, palveluiden, henkilöiden ja pääoman vapaa liikkuvuus on käsitelty runsain oikeustapausesimerkein ja ajankohtaiset lainsäädäntömuutokset huomioiden. Julkisyhteisöjen ja yksityisten yritysten toiminta markkinoilla edellyttää kilpailuneutraliteetin huomioimista, mikä havainnollistuu etenkin valtiontukiasioissa, SGEI-palveluissa ja julkisissa hankinnoissa. Kilpailuoikeuden esityksessä keskitytään etenkin kartellikieltoon ja määräävän markkina-aseman väärinkäytön kieltoon ajankohtaisia esimerkkejä hyödyntäen.

Juha Raition ja Tomi Tuomisen uudistettu ja päivitetty eurooppaoikeuden perusteos soveltuu sekä käsikirjaksi että korkeakoulujen oppikirjaksi.

Vuosi:2020
ISBN:9789521436277
Verkkokirjahyllyssä:Julkisoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta