Sulje tulostustila
Kirjaudu

Suomen jäämistöoikeus I – Perintöoikeus

 Aulis Aarnio,  Urpo Kangas

Suomen jäämistöoikeus I – Perintöoikeus on systemaattinen ja ajantasainen esitys Suomen perintöoikeudesta.

Teoksessa tarkastellaan mm. seuraavia lakimääräisen perintöoikeuden kysymyksiä:
-	perintöoikeuden yleisiä edellytyksiä
-	perimysjärjestystä
-	lesken oikeudellista asemaa
-	lesken ja rintaperillisten välistä suhdetta 
-	puolison perintöoikeutta
-	avopuolison perintöoikeudellista asemaa
-	perimyksen esteitä
-	perillisen ja testamentin saajan oikeuden vanhentumista
-	perunkirjoitusta
-	kuolinpesän hallintomalleja
-	velkavastuujärjestelmää
-	pesäosuuden ulosmittausta
-	perillisasemaa koskevia oikeustoimia
-	ennakkoperintöä ja lakiosaa
-	avustussäännöstöä
-	puolison perintöoikeus ja oikeus hallita jäämistöä jakamattomana
-	perinnönjakomenettelyä
-	perinnönjaon moitetta
-	perinnönjaon täydennystä
-	perinnönjaon peräytymistä
-	perintönä saadun omaisuuden kirjaamista.
Teoksessa on lisäksi huomioitu EU:n perintöasetus sekä rintaperillisten parenteelia koskevat tärkeät muutokset, joita on tehty adoptio- ja isyyslainsäädännön uudistamisen yhteydessä.

Suomen jäämistöoikeus I – Perintöoikeus on suomalaisen jäämistöoikeuden klassikkotutkimus, jonka uutta painosta kirjoitettaessa on otettu huomioon alan viimeisimmät tutkimustulokset, muuttunut lainsäädäntö ja uusin oikeuskäytäntö.

Suomen jäämistöoikeus I ja II -teokset ovat suomalaisen jäämistöoikeuden klassikkotutkimuksia, joiden uusia painoksia kirjoitettaessa on otettu huomioon muuttunut lainsäädäntö, uusin oikeuskäytäntö ja alan viimeisimmät tutkimustulokset. 

Teossarja Suomen jäämistöoikeus I–II on tarkoitettu ennen muuta palvelemaan ammattilaisia, jotka kantavat vastuun perintöasioiden ratkaisemisesta niin asianajolaitoksessa kuin tuomistuimissa ja muissa viranomaisissa. Teosten käyttökelpoisuutta käsikirjana lisäävät laajat ja kattavat asia-, oikeustapaus- ja lainkohtahakemistot, joiden avulla on vaivatonta löytää yksittäiseen tulkintaongelmaan esitetty tulkintasuositus.

Vuosi:2016
ISBN:978-952-14-2555-4
Verkkokirjahyllyssä:Perhe- ja perintöoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen