Sulje tulostustila
Kirjaudu

Osamaksukauppa käytännössä

Osamaksukauppaan liittyy monia tarkasti määriteltyjä ja hankaliakin osa-alueita. Esimerkiksi väärin täytetty osamaksusopimus tai maksamatta jäävät osamaksuerät voivat aiheuttaa suuria ongelmia sekä ostajalle että myyjälle. Teoksessa käydään tarkasti läpi osamaksukauppaan mahdollisesti liittyvät ongelmatilanteet, ja tilanteisin annetaan selkeitä toimintaohjeita ja neuvoja. Teos kertoo selkeästi ja käytännönläheisesti, miten osamaksukauppa tulee tehdä, kuinka osamaksusopimus täytetään, mitä oikeuksia ostajalla on osamaksuesineeseen, mitä tapahtuu, kun osamaksueriä ei makseta ja miten myyjä voi ottaa esineen takaisin itselleen. Teos on hyödyllinen kaikille osamaksukauppaa harjoittaville, osamaksuesineitä ostaville ja osamaksuesineiden takaisinottojen ja tilitysten parissa työskenteleville.

Vuosi:2013
ISBN:978-952-63-2810-2
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Fokus-teoksetFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Raimo Anttila, Leena Äärilä, Mika Jokinen
189,00 €
Fokus-teoksetFokus