Sulje tulostustila
Kirjaudu

Maakaari

 Leena Kartio,  Marjut Jokela,  Ilmari Ojanen

Teos on maakaaren systemaattinen kokonaisesitys. Teoksessa käsitellään kattavasti kiinteistön kauppaa ja muuta luovutusta, lainhuudatusta ja kiinteistöön kohdistuvien oikeuksien kirjaamista sekä kiinteistöpanttioikeutta. Aineellisoikeudellisen sääntelyn ohella tarkastelun kohteena ovat myös kirjaamiseen liittyvät menettelysäännökset sekä panttisaatavan perintä eri maksukyvyttömyysmenettelyissä. Huomiota kiinnitetään myös muihin kiinteistönvaihdannassa merkityksellisiin ympäristö-, sopimus- ja prosessioikeudellisiin kysymyksiin. Vuoden 2010 alusta on tullut voimaan ensimmäinen laaja maakaaren muutos, kun kirjaamisasiat siirtyivät käräjäoikeuksista maanmittaustoimistoille. Tämän ohella teoksen viidennessä, uudistetussa painoksessa otetaan huomioon myös muut lainsäädäntöuudistukset, kuten tuomioistuinten oikeuspaikkaa sekä kiinteistöjen ulosmittausta ja pakkorealisointia koskevat säännökset. Teoksen laajaa oikeustapausaineistoa on päivitetty muun muassa kiinteistön virhettä koskevilla tuoreilla ennakkoratkaisuilla.

Vuosi:2016
ISBN:978-952-14-3086-2
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Fokus
Arvonlisäverotus
Mika Jokinen, Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila
180,00 €
Fokus