Sulje tulostustila
Kirjaudu

Paikallinen sopiminen

 Martti Kairinen,  Petteri Ojanen

Paikallinen sopiminen ja sopimukset -teokseen on koottu tiedot työlainsäädännön sallimasta paikallisen sopimisen alasta ja keinoista. Teos vastaa ajankohtaisen aiheen herättämiin kysymyksiin, kuten: - Mistä asioista voidaan paikallisesti sopia? - Minkälaisia sopimiskeinoja ja -malleja on käytettävissä? - Ketkä voivat olla sopijapuolina? - Millaisia ovat paikallisen sopimisen mahdollisuudet eri aloilla ja sektoreilla? - Millaisia ovat paikallista sopimista koskevat työehtosopimusmääräykset? - Minkälaisia oikeusvaikutuksia paikallisella sopimisella on? - Miten sopiminen voidaan käytännössä toteuttaa? - Miten erimielisyydet voidaan selvittää ja ratkaista? Kirjassa käsitellään työehtosopimuksiin otettuja paikallista sopimista koskevia määräyksiä sekä esitellään käytännön kokemuksia ja sopimiseen liittyvää oikeuskäytäntöä. Havainnolliset asiakirjamallit helpottavat paikallisten sopimusten laatimista.

Vuosi:2015
ISBN:978-952-14-2760-2
Verkkokirjahyllyssä:Työoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Fokus-teoksetFokus
Arvonlisäverotus
Mika Jokinen, Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila
180,00 €
Fokus-teoksetFokus