Sulje tulostustila
Kirjaudu

Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2013

 Kimmo Nieminen

Teos sisältää lain mukaan työpaikalla nähtävillä pidettävät lait ja asetukset. Säädösten lisäksi teos pitää sisällään tiiviin yleisesityksen työsuhteen keskeisistä asioista. Teos onkin tarkoitettu jokaisen työpaikan käsikirjaksi. Nähtävänä pidettävien lakien lisäksi työntekijöiden saatavilla on hyvä olla myös mm. työpaikalla normaalisitovat ja yleissitovat työehtosopimukset, työsuojeluviranomaisen yhteystiedot, työterveyshuoltoon liittyvät sopimukset ja selvitykset sekä erilaiset työnantajalle pakolliset suunnitelmat, kuten tasa-arvosuunnitelma. Uusittu painos sisältää viimeisimmät lainsäädönnön muutokset, mm. - työttömyysturvalakiin, - työterveyshuoltolakiin ja - sähköisen viestinnän tietosuojalakiin. Lukija saa kätevästi selville myös merityösopimus- ja merimiesten vuosilomalakiin tulleet muutokset. Kaikki lainsäädäntömuutokset on koottu tiivistetysti näytille, jolloin lukija saa yhdellä vilkaisulla selville mihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Vuosi:2012
ISBN:978-952-63-1622-2
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen