Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja 2020

Jaana Paanetoja

Vuosikirjassa on kolme artikkelia, emeritusprofessori Niklas Bruunin haastattelu sekä yksi näkökulma-kirjoitus. 
Artikkelit ovat:
 
Lamminen, Johannes: Työtaistelutoimenpiteiden suhteellisuus
Paanetoja, Jaana: Oikeus siirtää vuosilomalakia pidempi vuosiloma työkyvyttömyystapauksissa – työtuomioistuimen ennakkoratkaisupyynnöt ja ennakkoratkaisujen perusteella annetut tuomiot
Ylhäinen, Marjo – Moisio, Maija: Katsaus sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyviin kysymyksiin naisvaltaisella ammattialalla – ”Työpaikalla todella vähän miehiä, joten on vaikea arvioida tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä.”
Paanetoja, Jaana: Emeritusprofessori Niklas Bruunin 70-vuotishaastattelu
Näkökulma: 
Lamponen, Helena: Työelämässä tarvittavan kokonaisvaltaisen ihmisyyden asettamista vaatimuksista työsopimusosapuolille

Vuosi:
ISBN:9789521444562
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta