Sulje tulostustila

Alma Talent Sisältöpalveluissa siirrytään käyttämään kirjautumiseen Alma-tunnusta. Lue lisää muutoksesta »

Kirjaudu

Tilinpäättäjän käsikirja

 Jarmo Leppiniemi

Tilinpäättäjän käsikirja on monipuolinen ja selkeä katsaus tilinpäätöksen laatijoille ja lukijoille. Kirja on kirjoitettu käytännön tarpeista lähtöisin ja siinä käydään läpi kaikki tilinpäätöstilanteessa esiin tulevat relevantit kysymykset. Kirjassa esitellään tilinpäätöksen laadinnassa tarvittava lainsäädäntö ja sen soveltaminen sekä kirjanpitolautakunnan ratkaisut ja olennaiset oikeustapaukset, myös tilinpäätökseen liittyvien verokysymysten osalta. Myös ongelmatilanteiden ratkaisumahdollisuudet selvitetään. Tilinpäättäjän käsikirja on tarkoitettu tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatijoille, laadinnassa avustaville sekä laadinnasta vastaaville ohjekirjaksi. Kirja on hyödyllinen myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukijoille ja analysoijille. Sen avulla voi varmistaa, että tärkeät näkökulmat tulee huomioitua. Käytännönläheinen kirja soveltuu myös opiskeluun antamaan monipuolisen kuvan tilinpäätöksen laadinnasta.

Vuosi:2011
ISBN:978-952-63-2841-6
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen