Sulje tulostustila
Kirjaudu

Perusoikeuksien rajoitusedellytykset

 Pekka Viljanen

Tutkimuksessa perehdytään erityisesti perusoikeussäännösten oikeudellisiin vaikutuksiin. Siinä selvitetään kattavasti, millaisia vaatimuksia perustuslaista voidaan johtaa perusoikeuksien rajoittamiselle. Teoksessa selvitetään myös, miten perusoikeuksien yhteydet muihin oikeudenaloihin, kuten rikos- ja ympäristöoikeuteen, ovat kehittyneet. Kansainvälistä näkökulmaa ei myöskään ole unohdettu. Tutkimuksessa perusoikeudet ja ihmisoikeudet nähdään toisiaan täydentävinä, mutta myös toistensa tulkintoihin vaikuttavina järjestelminä, jotka suojaavat yksilön oikeuksia. Perusoikeuksien sisällön tunteminen on tärkeää paitsi tuomioistuimille ja eri viranomaisille myös eri alojen lakimiehille. Perusoikeuksien tuntemus auttaa muutoinkin ymmärtämään oikeusjärjestyksen ja yksilön oikeusaseman perusteita.

Vuosi:2001
ISBN:978-952-63-2816-4
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen