Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Oikeudenkäynnin perusteet

Antti Jokela

Teos on yleisesitys oikeudenkäynnistä riita- ja rikosasioissa ja teossarjan Oikeudenkäynti I–III ensimmäinen osa. Kirjassa käsitellään lainkäytön perustaa ja keskeisiä instituutioita, prosessitavoitteita ja -periaatteita, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusedellytyksiä, tuomioistuimia ja niiden toimivaltaa, tuomiovaltaa käyttäviä ja sen käyttäviä ja sen käyttöön osallistuvia henkilöitä sekä asianajajaoikeutta. Riita- ja rikosasioiden käsittelyn lisäksi tarkastellaan myös vaihtoehtoisia riidanratkaisutapoja, kuten uutta tuomioistuinsovittelua, sekä hallintolainkäyttöä ja muutoksenhakua. Tähän toiseen painokseen on tehty uuden lainsäädännön, oikeuskäytännön ja kirjallisuuden edellyttämät muutokset, lisäykset ja tarkennukset. Teos on kirjoitettu yliopistolliseksi op-pikirjaksi prosessioikeuden perusteita käsitteleville opintojaksoille, joiden tarkoituksena on antaa jokaiselle juris-tin ammatissa toimivalle tarpeellinen kokonaiskuva lainkäytöstä. Myös muut saavat teoksesta tarpeellista tietoa oikeudenkäyntimenettelystä ja sen kehitysnäkymistä.

Vuosi:2016
ISBN:9789521428753
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta