Sulje tulostustila

Alma Talent Sisältöpalveluissa siirrytään käyttämään kirjautumiseen Alma-tunnusta. Lue lisää muutoksesta »

Kirjaudu

Työtapaturma- ja ammattitautiasiat KKO:n oikeuskäytännössä 1998-2010

 Jaana Norio-Timonen

Teos sisältää KKO:n tapaturmavakuutus- ja ammattitautiasioissa vuosina 1998-2010 antamat ennakkopäätökset, joita työ- ja vahingonkorvausoikeuden asiantuntijat ovat kommentoineet KKO:n ratkaisut kommentein -teossarjassa. Tapauskommenttien lisäksi teos sisältää vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professori Jaana Norio-Timosen laatiman laajan analyysin tapauksista ja niihin liittyvästä juridiikasta. Kirja antaa kuvan vallitsevasta oikeustilasta ja mahdollistaa vastuun edellytysten arvioinnin erilaisissa ongelmatilanteissa. Vahingonkorvausoikeudellisten normien soveltaminen edellyttää tietoa alan oikeuskäytännöstä. Keskeinen henkilövahinkoja koskeva käytäntö syntyy tapaturmavakuutus- ja ammattitautilakien soveltamistilanteissa, sillä kaikki suomalaiset työntekijät ovat näiden lakien mukaisten korvausten piirissä. KKO:n ennakkopäätöksillä on merkitystä henkilövahinkojen korvauskysymysten kannalta myös yleisemmin, sillä monet ongelmat ovat samoja siitä riippumatta, onko kyseessä lakisääteinen ja ilman tuottamusarviointia määrättävä korvaus, johonkin vapaaehtoiseen vakuutukseen perustuva korvaus vai yleisen vahingonkorvausoikeuden mukainen tuottamusvastuuta edellyttävä korvaus. Toisaalta tapaturmavakuutus- ja ammattitautilain soveltamiseen liittyy myös näille laeille ominaisia ongelmia.

Vuosi:2011
ISBN:978-952-14-2475-5
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen