Sulje tulostustila
Kirjaudu

Uusi kilpailuoikeus

 Petri Kuoppamäki

Uusi kilpailuoikeus -teos tarkastelee uudistunutta kilpailuoikeutta sen laajassa merkityksessä sekä EU:n kilpailuoikeuden keskeisiä uudistuksia. Kirja käsittelee seikkaperäisesti muun muassa: - horisontaalisia ja vertikaalisia kilpailunrajoituksia - määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä - yrityskauppojen valvontaa - julkisia hankintoja. Teos kertoo myös kilpailuoikeuden kehityksestä, menettelysäännöistä sekä seuraamusjärjestelmästä. Teoksen tarkastelu pohjautuu paitsi Suomen ja EU:n kilpailuoikeuden keskeisen normiston kommentointiin, myös aihetta havainnollistaviin oikeustapauksiin sekä taloudelliseen lähestymistapaan. Kirja soveltuu erinomaisesti työvälineeksi kilpailuoikeuden parissa toimiville ja opetuskäyttöön.

Vuosi:2012
ISBN:978-952-63-2851-5
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen