Sulje tulostustila
Kirjaudu

Osuuskunta

 Jukka Mähönen,  Seppo Villa

Teoksessa osuuskuntalain keskeisiä ja yleisiä piirteitä on käsitelty asiakeskeisesti. Laajempina teemoina esiin tulevat erityisesti osuuskunnan jäsenyyden ja osuuden välinen suhde, päätöksenteko osuuskunnissa, pääomarakenne, tilinpäätös ja tilintarkastus, varojen käyttö, yritysjärjestelyt sekä osuuskuntaoikeudellinen vahingonkorvaus-, sanktio- ja riitojenratkaisujärjestelmä. Teos on tarkoitettu nykyaikaisen osuuskuntamuotoisen yritystoiminnan perusteokseksi sekä yliopistolliseksi oppikirjaksi.

Vuosi:2006
ISBN:978-952-63-2811-9
Verkkokirjahyllyssä:Arkisto

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen