Sulje tulostustila
Kirjaudu

Osakeyhtiön hallituksen ja johdon vastuu

 Antti Hannula,  Matti Kari,  Tia Mäki

Kirja käsittelee osakeyhtiölain mukaiset vastuukysymykset, vahingonkorvauslain ja rikoslain rangaistussäännökset sekä niiden perusteella aiheutuvat vahingonkorvausvastuut. Teoksessa käydään läpi tilanteet, joissa vastuu syntyy, huolellisuuden arviointi vastuutilanteissa ja korvausvastuun rajoitukset. Huomiota kiinnitetään erityisesti vastuutilanteiden ennakointiin. Kirjassa annetaan käytännön neuvoja korvausvastuun rajoittamiseen mm. yhtiöjärjestyksessä, osakassopimuksessa ja hallituksen kokouksessa. Kirjassa on lisäksi huomioitu muut kuin yhtiöoikeudelliset ja korvausvastuuperusteet käytännössä eli esimerkiksi työturvallisuusasiat. Lisäksi kirjassa on esitelty ja analysoitu laajasti tuoretta oikeuskäytäntöä.

Vuosi:2014
ISBN:978-952-14-2416-8
Verkkokirjahyllyssä:Yritysoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
175,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen