Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Osakeyhtiön varojen käyttö. Kuka päättää, kuka vastaa?

Seppo Villa, Raimo Immonen

Tämä teos auttaa määrittämään osakeyhtiön sallitun ja kielletyn varojen käytön rajaa. Olennaista on hahmottaa, että kyse ei ole yksin varojen jaosta vaan sellaisesta varojen käytöstä, joka kuuluu hallituksen ja toimitusjohtajan yleistoimivaltaan. Tällöin keskeinen käsite on ”hyväksyttävä liiketaloudellinen peruste”.  Teos syventyy selvittämään, milloin varojen käyttö on yhtiön toiminnan tarkoituksen mukaista ja tapahtuu yhtiön toimialan sallimalla tavalla, kuinka laaja sanottu yleistoimivalta on ja miten se suhtautuu osakkeenomistajien määräysvallan käyttöön. Jos toimivaltaa koskevat rajat ylittyvät, varojen käyttöä koskeva oikeustoimi ei tiettyjen OYL:sta johdettavien lisäedellytysten täyttyessä sido yhtiötä.  Teema konkretisoituu, kun yhtiö menee konkurssiin tai yrityssaneeraukseen. Tällöin velkojien intressissä on selvittää, voidaanko oikeustoimella – esimerkiksi konserniavustuksella tai muulla varojen käyttöä koskevalla toimella – siirtyneet varat palauttaa yhtiöön. Teoksessa lain soveltamistilanteita on havainnollistettu hyödyllisillä esimerkeillä.  Edelliseen painokseen verrattuna teokseen on muun muassa lisätty uusi jakso "Varojen käytön oikeellisuuden varmentamisesta". Jaksossa käsittellään erityisesti hallituksen ja tilintarkastajien roolia sen varmistamisessa, että varoja käytetään asianmukaisesti, eikä yhtiön velkojia loukata. Lisäksi uudessa painoksessa käsitellään myös kirjanpitäjän ja tilitoimiston vastuuta liiketoimien kirjaamisesta.

Vuosi:2019
ISBN:9789521437052
Verkkokirjahyllyssä:Yritysoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta