Sulje tulostustila
Kirjaudu

Ihmisoikeudet – käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön

 Päivi Hirvelä,  Satu Heikkilä

Euroopan ihmisoikeussopimus tuli voimaan Suomessa vuonna 1990. Ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) oikeuskäytäntö on tästä lähtien ollut suomalaisia tuomioistuimia ja viranomaiskäytäntöä sitovaa. Käytännön lainkäyttäjien ongelmana on kuitenkin ollut, miten saada nopeasti olennaista tietoa EIT:n tapauksista käytännön kiireisessä ratkaisutilanteessa.
Teokseen on koottu laajasti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen  oikeuskäytäntöä kaikista sen aineellista oikeutta koskevista artikloista. Erityisesti teoksen 6, 8 ja 10 artikloja koskevat luvut on kirjoitettu hyvin yksityiskohtaisesti, sillä useimmissa Suomea koskeneissa tapauksissa on ollut kyse juuri näiden artiklojen soveltamisesta. Teos on kirjoitettu käytännön tarpeita palvelevaksi hakuteokseksi, josta kiireinen lainkäyttäjä löytää helposti relevantin oikeustapauksen ja sen olennaisen sisällön lyhyesti selostettuna. Oikeustapausviittaukset on tehty siten, että lukija voi löytää vaikeuksitta alkuperäisen tuomion kohdan ja käyttää sitä omassa työssään. Teoksessa on lisäksi käytetty tiivistä otsikointia helpottamaan tiedon nopeaa löytämistä. Samaa tavoitetta palvelee myös monipuolinen asiasanasto.

Vuosi:2017
ISBN:978-952-14-3215-6
Verkkokirjahyllyssä:Julkisoikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta
Katso myös
Fokus
Talousfokus, VerotusfokusFokus
Arvonlisäverotus
Auvo Nieminen, Leena Äärilä, Raimo Anttila, Mika Jokinen
180,00 €
JuridiikkafokusFokus
Verkkokirjahylly
Fokus
Fokus
Talousjohtaminen
Jukka Pellinen