Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Virkasalaisuusrikokset

Jenna Laurikkala

Virkasalaisuusrikokset on rikosoikeudellinen väitöskirja rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaisista virkasalaisuusrikoksen tunnusmerkistöistä.

Teos on kattava yleisesitys aiheesta, jota aikaisemmin on käsitelty lähinnä virkarikossäännösten uudistusten yhteydessä. Aiheen tärkeyttä korostaa se, että lähes jokaisella hallinnonalalla käsitellään erilaisia salassa pidettäviksi luokiteltuja tietoja ja asia koskee näin ollen kiinteästi käytännön hallintotoimintaa sekä lähes jokaisen virkamiehen salassapitovelvollisuutta.

Etenkin ulkoistamisen ja yksityistämisen myötä tapahtunut henkilöstön monimuotoistuminen on aiheuttanut sen, ettei aina ole esimerkiksi selvää, ketä on pidettävä virkasalaisuusrikostunnusmerkistössä tarkoitettuna virkamiehenä. Tämä on puolestaan johtanut ongelmallisiin tilanteisiin samanlaisia tehtäviä erilaisissa työsuhteissa hoitaneiden henkilöiden yhdenvertaisuuden kannalta, sillä henkilöitä on voitu rangaista salassapitovelvollisuuden rikkomisesta eri tunnusmerkistöjen mukaan. Lisäksi salassapitovelvollisuuden rikkomista koskevia tunnusmerkistöjä on Suomen oikeusjärjestyksessä runsaasti, ja tunnusmerkistöt näyttäisivät olevan osin päällekkäisiä.

Teoksessa analysoidaan kattavasti salassapitovelvollisuuden sisältöä sekä esitetään siitä runsaasti esimerkkejä. Lisäksi teoksessa pohditaan lainsäädäntöuudistusta, joka selkeyttäisi oikeustilaa.

Vuosi:2020
ISBN:9789521441158
Verkkokirjahyllyssä:Julkisoikeus, Rikos- ja prosessioikeus

Tilaa VerkkokirjahyllyTilaa BisneskirjastoTilaa Sijoituskirjasto
Kokeile veloituksetta