Sulje tulostustila
Verkkokirjahylly

Virkasalaisuusrikokset

Jenna Laurikkala

Virkasalaisuusrikokset on rikosoikeudellinen väitöskirja rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaisista virkasalaisuusrikoksen tunnusmerkistöistä. Teos on kattava yleisesitys aiheesta, jota aikaisemmin on käsitelty lähinnä virkarikossäännösten uudistusten yhteydessä. Aiheen tärkeyttä korostaa se, että lähes jokaisella hallinnonalalla käsitellään erilaisia salassa pidettäviksi luokiteltuja tietoja ja asia koskee näin ollen kiinteästi käytännön hallintotoimintaa sekä lähes jokaisen virkamiehen salassapitovelvollisuutta. Etenkin ulkoistamisen ja yksityistämisen myötä tapahtunut henkilöstön monimuotoistuminen on aiheuttanut sen, ettei aina ole esimerkiksi selvää, ketä on pidettävä virkasalaisuusrikostunnusmerkistössä tarkoitettuna virkamiehenä. Tämä on puolestaan johtanut ongelmallisiin tilanteisiin samanlaisia tehtäviä erilaisissa työsuhteissa hoitaneiden henkilöiden yhdenvertaisuuden kannalta, sillä henkilöitä on voitu rangaista salassapitovelvollisuuden rikkomisesta eri tunnusmerkistöjen mukaan. Lisäksi salassapitovelvollisuuden rikkomista koskevia tunnusmerkistöjä on Suomen oikeusjärjestyksessä runsaasti, ja tunnusmerkistöt näyttäisivät olevan osin päällekkäisiä. Teoksessa analysoidaan kattavasti salassapitovelvollisuuden sisältöä sekä esitetään siitä runsaasti esimerkkejä. Lisäksi teoksessa pohditaan lainsäädäntöuudistusta, joka selkeyttäisi oikeustilaa.

Lue lisää

JULKAISUVUOSI

ISBN

20209789521441158

Verkkokirjahyllyssä

Tämä teos kuuluu hyllyihin: Rikos- ja prosessioikeusJulkisoikeus

Verkkokirjahylly Rikos- ja prosessioikeus sisältää kommentaarit rikosoikeudesta, esitutkinnasta ja pakkokeinoista sekä rikos- ja siviiliprosessista. Myös insolvenssioikeuteen kuuluvat teokset konkurssi- ja ulosotto-oikeudesta löytyvät täältä. Lisäksi hyllyssä on rikos- ja prosessioikeuden erityiskysymyksiä käsitteleviä kirjoja, mm. hakemuslainkäytöstä ja rahanpesusta sekä kommentaari Asianajajaoikeudesta. Hylly täydentyy säännöllisesti uutuuskirjoilla niiden ilmestyessä.

Tutustu hyllyn kirjavalikoimaan

Tilaa Verkkokirjahylly Rikos- ja prosessioikeus

Verkkokirjahylly Julkisoikeus sisältää kattavasti teoksia yleisestä hallinto-oikeudesta perus- ja ihmisoikeuksiin. Hyllystä löydät mm. kommentaarit esteellisyydestä, julkisuusperiaatteesta ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Myös EU-oikeutta sekä ulkomaalaisoikeutta käsittelevät kirjat sekä tiedustelulainsäädäntöön liittyvät teokset löytyvät täältä. Hylly täydentyy säännöllisesti uutuuskirjoilla niiden ilmestyessä.

Tutustu hyllyn kirjavalikoimaan

Tilaa Verkkokirjahylly Julkisoikeus

MIKÄ ON VERKKOKIRJAHYLLY

Verkkokirjahyllyssä on satoja ammattikirjoja diginä teemahyllyihin jaoteltuina. Hyllyt täydentyvät jatkuvasti uusien kirjojen ilmestyessä. Voit hankkia käyttöösi koko Verkkokirjahyllyn tai yksittäisiä teemahyllyjä tarpeidesi mukaan.

Verkkokaupastamme tilaat kätevästi käyttöoikeuden, kun tarvitset koko palvelun tai yhden hyllyn yhden käyttäjän käyttöön. Useamman käyttäjän käyttöoikeustilauksissa voit kääntyä myyntitiimimme puoleen.

Tutustu valikoimaanTutustu valikoimaanTutustu valikoimaanKokeile veloituksetta


Suomen laajin verkkokirjahylly


Täydentyvä valikoima


Lue silloin kun sinulle sopii